MISIA

 

МИСИЯ

Ориентирана към новаторските подходи в обучението и възпитанието на децата, The Castle има за цел да развива креативното мислене и да възпитава увереност за отстояване на собствените идеи. Целта на екипа ни е да формира утрешни лидери - хора, които умеят да работят в екип и могат да откриват новаторски решения с помощта на нестандартно критично мислене.

Да изваеш не с ръцете си, а с ума и поведението си творец от малкото дете, да го подкрепиш за най-великото нещо – да направи по-голяма крачка от теб, да те надмине в овладяването на природата и законите на обществото, е неповторимо!

Ние можем! Нека започнем заедно с вълшебни приключения, за да достигнем до истински открития!