MED GRIJA

 

МЕДИЦИНСКА ГРИЖА

Най-важното за един родител е здравето на детето му. Детска градина The Castle осигурява постоянно медицинско наблюдение и ежедневни прегледи. Медицинският кабинет е перфектно оборудван. Специалистът, който се грижи за децата ви, има дългогодишен опит в областта на педиатрията.

Какво включва медицинското обслужване?

Медицинската сестра наблюдава ежедневно поведението и развитието на вашето дете и при нужда организира консултации с психолог и логопед.

Също така тя:

arrow Контролира и следи за спазването на хигиена в детската градина.

arrow Коригира температурата и влажността на въздуха в помещенията при необходимост.

arrow Ежедневно следи за спазване на режима – правилно редуване на обучение, време за игри, разходки, сън и хранене.

arrow Осъществява ежедневни прегледи, които гарантират, че детето е здраво. При първите симптоми на заболяване взима спешни мерки. Информира родителите и предлага адекватно лечение.

arrow Извършва периодични профилактични прегледи.

arrow Следи занятията и е готова за бърза реакция при възникване на инцидент.

arrow Осъществява непрекъснат контрол над храната и създаването на балансирано, здравословно меню.

arrow Извършва всекидневно наблюдение върху храненето на всяко дете, поемането на достатъчно течности и вписва информацията в ежедневна обратна връзка с родителите.

arrow Периодично изнася забавни беседи пред децата, на достъпен за тях език, свързани със здравословното хранене, ежедневната хигиена, безопасните игри, нуждата от спорт и активно движение и много други.