EMILIO

 

ПОДХОД REGGIO EMILIA

Програмата ни е съобразена с водещата методиката Reggio Approach, поставяща детето и неговите нужди на първо място. Не системата, нито целта, а самото дете – с неговия потенциал, който чака да бъде открит и разгърнат чрез многоезичното обучение, са основната за насърчаване на творческите му заложби.

Неотдавна Newsweek номинира Reggio Approach като най-иновативен образователен подход, а международен екип от Харвард работи за утвърждаване на актуалността и значимостта на методиката.

Основните ценности на подхода, които ние използваме са:

arrow Общуването.
Комуникацията между учител, дете и родител си превръща в средство и цел, с които са изградени процесите на учене и участие в самия процес.

arrow Многоезично развитие на всяко дете.
Децата са надарени с многообразни възможности за изразяване. Те лесно си служат не само с различните говорими езици, но и с изразните средства на рисуването, музиката, тялото...

arrow Работа по проекти.
Основната образователна система не е самоцел, тя се обогатява от работа по творчески проекти, свързани с най-новите теории на образователната психология.

arrow Умението да наблюдаваш и записваш.
Способността на учителя да наблюдава и да съхранява специфичната информация за развитието и участието на отделното дете в ежедневните занимания е от съществено значение за подкрепата и напътствията на децата в техния индивидуален растеж. И всичко това се постига с общите усилия на целия екип.

arrow Участието на семейството.
Работа в синхрон с родителите чрез повтарящи се срещи и консултации през цялата година.