BILINGUAL

 

BILINGUAL

Всички сме убедени, че чужди езици се учат естествено и с лекота на възраст до 6 години. Ето защо при нас английският език не е цел на обучение, а средство за общуване. Ние сме убедени и нашата работа го доказва, че ранното въвеждане в мелодиката на чуждия език е най-добрия начин той да бъде усвоен чрез проговарянето и разбирането на езика по естествен път.

Ежедневните дейности извършваме и на двата езика – български и английски, насърчавайки любознателността на детето в различни ситуации.

При децата от първа група няма обособени отделни уроци. Различните дейности се преливат една в друга и се базират на естествената способност на детето да играе и да бъде творец.

За по-големите, дейностите са насочени към социалните умения на децата, развитие на математическо и логическо мислене и всички подготвителни за четене и писане занимания.

Творчеството е ключов подход в нашето ежедневие. Чрез различни художествени проекти (рисуване, апликация, моделиране, колаж, театрално поведение и игра), помагаме на децата да развият личното си светоусещане за заобикалящата ги среда. Нашите педагози дават примери, помагат при правенето на проекта, но оставят важната и основната работа по художествената дейност като избор и личен усет на отделното дете.