ENGLISH

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Часовете по английски се провеждат всеки ден, сутрин и следобед. През есенно-зимния период децата изучават езика в три учебни часа по методите на BRITANICA - академично, със системите на Oxford University. През пролетно-летния сезон те „играят“ английски език в два специални часа по система, създадена като проект на Европейската комисия по образование към ЕС.

Английският език е и извън определените часове. Ние пеем, общуваме и се забавляваме на английски. Осигуряваме естественото му усвояване по начин, най-близък до научаването на родния, като в същото време се съобразяваме с индивидуалните потребности на всяко дете. Възползваме се преди всичко от силната имитационна способност, радостта от произнасяне на звуци, различни от родния езиков модел и готовността на малкото дете за общуване с новата мелодична форма на чуждия език.

Играта е и най-характерната форма на обучение за най-малките, с помощта на която развиваме техния усет към използване на готови езикови фрази, помагаме им да се чувстват свободни и естествено да използват думите, интонацията, жестовете и характерните мелодични модели на английския език. Така малчуганите се обвързват емоционално с учебния процес и взимат активно участие в него.