ETIKET

 

ЕТИКЕТ

Ние в The Castle спазваме правилата за правилно поведение и етикет (как да се държим в театралната зала, на изложба, как да разговаряме и изказваме мнение, да изслушваме търпеливо и да задаваме въпроси, да умеем да си служим с правилните прибори, да подреждаме и аранжираме маса за хранене, цветя, подаръци и много други „златни“ правила).

Поднесени под формата на игра, правилата на правилното поведение се заучават лесно и стават част от всекидневието. Така добрите маниери стават естествена част от поведението на децата.