Front Photo new

BRITANICA Bulgarian English Facebook Google

 


Мисия

Oриентирана към новаторските подходи в обучението и възпитанието на децата, The Castle има за цел да развива креативното мислене и да възпитава увереност за отстояване на собствените идеи. Целта на екипа ни е да формира утрешни лидери - хора, които умеят да работят в екип и могат да откриват новаторски решения с помощта на нестандартно критично мислене.

Да изваеш не с ръцете си, а с ума и поведението си, творец от малкото дете, да го подкрепиш за най-великото нещо – да направи по-голяма крачка от теб, да те надмине в ...

ZELEN