Theater new

 

ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА

Магията на театъра е един от най-предизвикателните и завладяващи проекти в The Castle. Завесата се вдига и децата преминават от сцена в сцена с помощта на артистите, най-напред като публика, после като герои от историята и накрая като истински творци – изработващи своите маски, костюми и кукли-герои. Използваме разнообразни материали – текстил, природни материали, предмети от ежедневието (лъжици, метли), дрехи и аксесоари (ръкавици, колани, чорапи), които оживяват и вълнуват със своята необикновеност.

Това не е еднократен процес, а ежеседмично надграждане на умения и театрални похвати - имитиране, мимика, игра с тембъра и силата на гласа. Заниманията предизвикват творческото им мислене, физическата и психическа пластичност, чувството им за съпричастност към историята на отделните действащи лица.

Обучението е на български и английски език. Целият курс е разработен съобразно възрастта на децата и техните интереси. Те се запознават с образци на детската художествена литература. Разиграват различни ситуации. Съчиняват истории по определена илюстрация. И най-важното – изпитват удоволствието от вълшебното преобразяване.

NAZAD