ARTS

 

ХАЙДЕ "ДА ИЗПЕЕМ ПРИКАЗКА"

Не, няма грешка, защото музиката съпътства всички дейности в детската градина. Тя звучи в часовете по английски език, с нея навлизаме в света на математиката, литературата и изкуствата.

Всяко дете се ражда музикално и то носи вътре в себе си чувството за ритъм. Ритъмът, който то помни и харесва, е ритъмът на майчиното сърце. Именно от там започваме и ние – първо стъпваме на метро-ритмичния усет, който доразвиваме с нашия „гамелан“ - оркестър от ударни инструменти. Магията на хоровото пеене винаги присъства в уроците ни. Отново с приказни герои и феи, ние овладяваме хорово певческите навици - правилно дишане, певческа стойка, вокалообразуване, дикция и артикулация.

Всеки месец малките дами и рицари изготвят съвместен проект - „Музикални инструменти“. Целта е да подредят правилно духовите, ударните и клавишните, да ги разпознават по техния външен вид и тембър, а също и да могат да ги поставят в типа оркестър - класически или народен.

По-големите деца в детската градина се учат свободно да боравят с музикалните термини - темпо, динамика, тембър, мелодия.

За всички нас, музиката е любимо занимание и затова с нетърпение очакваме посещенията в Националната опера и балет, където винаги сме добре посрещнати, защото ние знаем как да възприемаме музиката, как да се държим в залата и как и кога да аплодираме артистите.

В часовете по музика се запознаваме с традиции и ритуали свързани с българската обредност. Запяваме песните, изричаме благословиите и поддържаме уважението си към „нашите корени“. Обикновено в тези часове правим паралел между традициите и празниците по света като по този начин децата обогатяват своята обща култура.

Часовете по инструменти (пиано) са продиктувани от разбирането ни, че всяко дете, за да усети изкуството, първо трябва да навлезе в него. Децата докосват клавишите, търсят красиво звучащи комбинации, бягат при дисонантните звуци. Овладяването на суха нотно-четивна техника не е нашата цел, а чистото детско музициране на добре позната песен или музикален фрагмент от заобикалящия ни звучащ свят, водят малките ни и по-големи изпълнители към бъдещи по-сериозни занимания с изпълнение на пиано и с изкуството наречено музика. 

NAZAD