STERLBA

 

СТРЕЛБА С ЛЪК 

Практикувайки този популярен от рицарската епоха спорт, децата се учат на точност, концентрация и овладяване на емоциите. Развиват чувството си за баланс и самоконтрол. Възпитават в себе си постоянство, последователност и уравновесеност. 

Положението за стрелба оформя както изправената стойка, така и доброто разположение на гръбначните прешлени един спрямо друг. 

Координацията в стрелбата с лък е на ниво равно на координацията в гимнастиката. Има много фини движения, които трябва да са напълно координирани едно спрямо друго и точно премерени. 

Стрелбата с лък е един от спортовете, който развива както статична, така и динамична сила. 

След системни занимания с този спорт се подобряват ловкостта и бързината на реакцията. Заедно с промяната на всички физически качества, до голяма степен стрелбата с лък влияе благоприятно и върху всички личностни качества. 

Препоръчваме заниманията със стрелба с лък при укрепнало телосложение и навършени 5 години. 

NAZAD